Auteur

André Droogers (1941) is emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit. Hij specialiseerde zich in de Religieuze en Symbolische Antropologie. Na zijn emeritaat schreef hij een aantal populair-wetenschappelijke boeken:

2010  Zingeving als spel: Over religie, macht en speelse spiritualiteit; Een gids voor vrije zinzoekers. Almere: Parthenon.

2014  Religion at Play: A Manifesto. Eugene, Oregon: Wipf & Stock Cascade Books.

2014 God 3.0: Voorbij godsdienst en atheïsme; Hoe ziet God er uit in de 21ste eeuw? Almere: Parthenon.

2016 Boodschap aan elkaar: Gids voor een zingevingsgesprek tussen generaties. Vught: Skandalon. Zie ook www.boodschapaanelkaar.nl .

2017 Kieswijzer levensbeschouwing. Amsterdam: Amsterdam University Press (AUP).

2018 Speltherapie voor verward Nederland: Omgaan met nationaliteit en diversiteit. Amsterdam: Amsterdam University Press (AUP).

Voor meer informatie zie www.andredroogers.nl. Op die website publiceert André Droogers elke vrijdag een column over een actueel onderwerp binnen de driehoek levensbeschouwing-spel-macht. André Droogers is beschikbaar voor lezingen. Zie ook de pagina ‘Lezingen’.