Wat voor boek?

Kieswijzer levensbeschouwing‘ is geen gewoon boek. Het is van alles. Zo is het een enquêteformulier met een toelichting van boeklengte. Maar ook een naslagwerk over allerlei levensbeschouwelijke onderwerpen, met een flinke index om alles terug te vinden. En een wegenkaart van levensbeschouwelijk NL. Natuurlijk is het ook een gewoon boek dat je van de eerste tot de laatste pagina kunt lezen.

In ieder geval is het niet het zoveelste zelfhulpboek met het ultieme antwoord. In dit boek kun je steeds opnieuw je weg zoeken. Op alle kruisingen en tweesprongen kies je zelf welke kant je uitgaat. Het boek vat de levensbeschouwelijke keuzemogelijkheden voor je samen.

Is dit dan een boek zonder boodschap? Ook weer niet. Het is een indirect pleidooi voor tolerantie. Als lezer oefen je je in de omgang met verschillen in inzicht.

Hoe is het dan opgezet?

Aan het begin van het boek staat een lijst met statements, verdeeld over tien pagina’s. Die tien bladzijden vul je in en na lezing van het boek nog een keer, om te zien of je van mening bent veranderd. Op elke bladzijde staan steeds twee keer vijf statements die elkaars tegengestelden zijn. Tussen die statements staan zeven balletjes waarvan je er eentje aankruist. Daarmee geef je aan in welke mate je het eens bent met wat daar wordt beweerd. Heb je geen mening of weet je het niet dan neem je de middelste. Hier is een voorbeeld van zo’n lijstje:

Levensbeschouwingen moeten onderling verdraagzaam zijn, want ze komen allemaal met iets van waarde

◯◯◯◯◯◯◯

Mijn levensbeschouwing heeft een eigen
waarheid, en wat andere levensbeschouwingen beweren haalt daar niet bij

Wie op levensbeschouwelijk terrein niet waagt, die niet wint

◯◯◯◯◯◯◯

Een levensbeschouwing heb je om de zekerheid die ze biedt

Een levensbeschouwing moet niet dwingend zijn

◯◯◯◯◯◯◯

Mijn levensbeschouwing bepaalt mijn hele leven, van uur tot uur

Waarheden veranderen met de tijd en met de context

◯◯◯◯◯◯◯

Per saldo gaat het om één basiswaarheid die altijd en overal geldt

Bij mijn levensbeschouwing hoort dat je openstaat voor andersdenkenden

◯◯◯◯◯◯◯

Ik kom voor mijn levensvisie primair uit bij mijn eigen soort mensen

RESULTAAT

Je neigt naar een inclusieve levensbeschouwing

Je neigt naar
een exclusieve levensbeschouwing

In het RESULTAAT zie je bij welke levensbeschouwelijke houding je uitkomt. Jouw waarheid kan ook in het midden liggen. Meer kieslijstjes vind je op de pagina ‘Test je levensvisie’ op deze site.

In tegenstelling tot politieke kieswijzers, geeft deze Kieswijzer je geen advies om voor een concrete religie of levensbeschouwing te kiezen. Twee derde van de Nederlanders gaat nu buiten de instituties zoals kerken, moskeeën en synagogen om met de eigen levensbeschouwing. Wel biedt het boek een keuze uit een aantal levensbeschouwelijke houdingen die in de meeste levensbeschouwingen voorkomen, zoals hierboven een inclusieve en een exclusieve levensbeschouwing.

Er zijn elf hoofdstukken, elk met een eigen thema. Elk hoofdstuk begint ook weer met een keuzelijstje. Dat is tegelijk de inhoudsopgave. Dat lijstje geeft je de keuze tussen en aantal alternatieve opinies. Op de aangegeven bladzijde wordt dat bepaalde standpunt toegelicht. Hier is een voorbeeld van zo’n keuzelijstje:

Kieslijst 1 ZELF

Ga naar blz.

Keuze a

Kies een passend rondje

Keuze b

Ga naar blz.

36

Mijn levensbeschou- wing ontleen ik aan mijn opvoeding

◯◯◯◯◯◯◯

Ik ben wat levensbeschouwing betreft mijn eigen weg gegaan

37

38

Ik ben in allerlei contexten steeds mijzelf

◯◯◯◯◯◯◯

Ik laat per context een andere kant van mijzelf zien

39

40

Aan mijn levensbe-

schouwing ontleen ik een duidelijk doel in mijn leven

◯◯◯◯◯◯◯

Ik vind het nog niet zo gemakkelijk te zeggen wat mijn doel in het leven is

41

42

Het hart ligt bij mij op de tong

◯◯◯◯◯◯◯

Ik laat niet zo gauw het achterste van mijn tong zien

43

44

Ik verwacht rust van mijn levensbeschouwing

◯◯◯◯◯◯◯

Volgens mij moet een levensbeschou- wing zorgen voor reuring in het leven

45

46

Ik ben tevreden met mijn levensbeschouwing

◯◯◯◯◯◯◯

Ik ben niet snel tevreden als het om levensbeschouwing gaat

47

De elf hoofdstukken zijn verdeeld over drie delen. Die corresponderen met wat er binnen, boven en buiten je gebeurt. Allereerst je houding tegenover jezelf. Dan je houding naar wat je overstijgt. En tenslotte je houding tegenover anderen en de wereld.

Aan het eind van het boek zit een bijlage waarin, steeds op één bladzijde, een wereldgodsdienst of het humanisme wordt beschreven.

Het boek wordt verluchtigd met ruim twintig cartoons getekend door de auteur, André Droogers. Zoals deze: